Akcja XXI Akademii Zdrowego Przedszkolaka

Ostatnia w tym roku edukacyjnym Akcja Akademii Zdrowego Przedszkolaka to aż 12 gotowych scenariuszy wraz z pomocami dydaktycznymi.

Realizując tę Akcję, dzieci mają okazję m.in. poeksperymentować z kolorami, dowiedzieć się w jaki sposób rośliny piją wodę oraz jak z małego ziarenka powstaje duże drzewo. Tematyka ta dostępna jest w ramach modułu marcowego pt. „Nauka jest zabawna”. Z kolei w kwietniu scenariusze pod hasłem „Jak działa człowiek” przybliżają dzieciom schemat własnego ciała, orientację w nim, działanie krwi oraz szkieletu człowieka.

W ma­ju po­ru­szy­my bardzo ważną, zwłaszcza przed wakacjami, tematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Proponujemy 4 scenariusze, pod hasłem „Bezpieczeństwo - co każdy przedszkolak powinien wiedzieć". W ich treści położony jest nacisk na wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznawanie niebezpieczeństw, przewidywanie ich skutków. Dzieci mają okazję przećwiczyć właściwe zachowania - odruchy w sytuacji zagrożenia. Poprzez zabawy orientacyjno - porządkowe, scenki tematyczne, zajęcia plastyczne i praktyczną wiedzę, dzieci uczą się zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych.

Wszystkie materiały dostępne są on – line, do samodzielnego pobrania ze swojego panelu przedszkola, po złożeniu zamówienia.

EKSTRA BONUS nr 1!!

Dodatkowo, dla przedszkoli, które zakupią pakiet 3 modułów miesięcznych w ramach Akcji XXI (marzec, kwiecień, maj), mamy jeszcze jedną niespodziankę – specjalny dodatek poświęcony tematyce zdrowego żywienia. Jest to 6 – częściowy scenariusz przygotowany w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu żywienia dzieci i bazuje na aktualnie obowiązującej Piramidzie Żywienia i Aktywności Fizycznej dla dzieci i młodzieży.

Moduł ten, pod nazwą: Zdrowa Piramida dzisiaj nam się przyda zostanie udostępniony bezpłatnie dla placówek, które wykupią pakiet Akcji XXI – moduły: marzec, kwiecień i maj.

Dla pozostałych placówek, które nie wykupią pakietu Akcji XXI, moduł poświęcony zdrowemu żywieniu zostanie udostępniony po złożeniu odrębnego zamówienia, w specjalnej cenie 29 zł.

Za realizację modułu Zdrowa Piramida dzisiaj nam się przyda można uzyskać Certyfikat.

EKSTRA BONUS nr 2!!

W kwietniu udostępniamy także drugi moduł żywieniowy, pt. „Przedszkolak aktywny w ogrodzie”, który stanowi kontynuację tematyki zdrowego trybu życia. W module tym przybliżamy Waszym podopiecznym świat warzyw i zachęcamy do założenia własnego, przy przedszkolnego ogródka. Chcemy, aby dzieci zrozumiały, na czym polega „wyższość” warzyw pochodzących z własnej uprawy nad warzywami zakupionymi w markecie. Przewidzieliśmy również spotkania z ekspertami – ogrodnikiem i paniami kucharkami. Dzieci będą miały okazję własnoręcznie wykonać i skosztować pełną warzyw - sałatkę jarzynową. W module wiosennym znajdziecie Państwo ponadto ciekawe propozycje na aktywne spędzanie czasu przez przedszkolaków.

Moduł ten zostanie udostępniony wszystkim placówkom, które zakupiły pakiet Akcji XX lub / i XXI lub dokonają jego zakupu do końca roku edukacyjnego.

Certyfikaty

Za realizację programu każdej Akcji przyznajemy Certyfikat.

W bieżącym roku edukacyjnym uzyskanie Certyfikatu jest łatwiejsze niż dotychczas. Wystarczy dokonać zakupu dwóch z trzech modułów danej Akcji (np. w przypadku Akcji XXI byłby to marzec/ kwiecień lub marzec/ maj lub kwiecień/ maj).Certyfikat będzie wysyłany do przedszkoli po spełnieniu powyższych warunków oraz zamieszczeniu kilku zdjęć z przebiegu zajęć w dostępnej w panelu przedszkola formatce.

Certyfikat wysłany będzie w formie wydrukowanej, na dobrej jakości papierze.


Pełen opis zasad udziału w programie 2016/2017 można przeczytać tutaj.

Regulamin udziału w programie 2016/2017

INFOLINIA: +48 (22) 299 21 78

Dostępne moduły Akcji XXI

Wykupując trzy moduły: Marzec,Kwiecień i Maj,
dodatek Zdrowa Piramida oraz Przedszkolak aktywny w ogrodzie otrzymasz gratis   176 zł    98 zł
   do koszyka

Materiały do pobrania i samodzielnego wydruku

Najlepszy wybór

Marzec
Materiały do pobrania i samodzielnego wydruku

zobacz opis zawartości 49.00 zł do koszyka

Kwiecień
Materiały do pobrania i samodzielnego wydruku

zobacz opis zawartości 49.00 zł do koszyka

Maj
Materiały do pobrania i samodzielnego wydruku

zobacz opis zawartości 49.00 zł do koszyka

Zdrowa Piramida
Materiały do pobrania i samodzielnego wydruku

zobacz opis zawartości 29.00 zł do koszyka

Przedszkolak aktywny w ogrodzie
Materiały do pobrania i samodzielnego wydruku

zobacz opis zawartości 29.00 zł do koszyka

W Marcu - Nauka może być zabawna

Eksperymenty naukowe, rozwijające twórcze myślenie i działanie, pozwalające zrozumieć maluchom różne zjawiska, a w szczególności:

Jak powstają kolory.

Rozbudzenie aktywności badawczej u najmłodszych, eksperymentowanie z barwami – poznanie procesu powstawania kolorów pośrednich, poszerzanie słownictwa związanego z kolorem, ćwiczenia w porównywaniu barw o różnej intensywności itp.

Jak rośliny piją wodę nie mając ust.

Uświadomienie dzieciom wagi picia wody oraz jej znaczenia dla ludzi, zwierząt i roślin, rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka, kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości poznawczej.

Skąd się bierze deszcz.

Obserwacja zjawisk przyrodniczych i atmosferycznych, kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata, zapoznanie z metodami i formami pracy badawczej.

Od ziarenka do drzewa.

Poznanie etapów rozwoju rośliny, zwrócenie uwagi na cykl życia roślin, poznanie czynników koniecznych roślinom do życia, zainteresowanie dzieci nauką i przyrodą.

do koszyka

W Kwietniu -jak działa człowiek ?

Proste infografiki, pozwalające łatwo wytłumaczyć dzieciom jak działa ich organizm, w szczególności:

Czy potrafisz nazwać części swojego ciała?

Pogłębienie wiedzy w zakresie orientacji w schemacie ciała. Treści przekazywane są w prostej, zabawowej formie, a scenariusz uzupełniają zagadki obrazkowe, wierszyki, pląsy i kolorowanki.

Po co nam szkielet?

Proste infografiki, pozwalające łatwo wytłumaczyć dzieciom, z czego składają się, jak są zbudowane i jak działają ludzkie kości oraz jak o nie dbać, by być zdrowym. Scenariusz uzupełniony o piosenki i wiersze związane z poruszaną tematyką, zagadki obrazkowe, zadania utrwalające zdobytą podczas zajęć wiedzę oraz usprawniające małą motorykę.

Co robi krew?

Poznanie składu krwi i roli jaką krew pełni w organizmie. Służą temu eksperymenty, zabawy ruchowe i plastyczne.

Jak nasz organizm broni się przed chorobą?

Zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat mechanizmów odpornościowych ludzkiego organizmu, rozwijanie aktywnych postaw prozdrowotnych, uświadomienie dzieciom wpływu właściwej diety oraz znaczenia świeżego powietrza i zdrowego trybu życia dla zdrowia.

do koszyka

W Maju - Bepieczeństwo

Bawię się wesoło i bezpiecznie

Scenariusz ma za zadanie zaznajomić dzieci z problematyką bezpieczeństwa podczas codziennych aktywności, tj. w czasie zabaw w domu, w przedszkolu czy na placu zabaw. Dzieci mają okazję wziąć udział w turnieju pod hasłem „Bezpieczna zabawa to świetna sprawa”, co pozwala im nabywać wiedzę o tym, jakie zachowania są bezpieczne, a jakie sytuacje mogą nieść niekorzystne następstwa.

Bezpieczna droga do przedszkola

Scenariusz ma na celu wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznawanie niebezpieczeństw, przewidywanie ich skutków. Dzieci mają okazję przećwiczyć właściwe zachowania - odruchy w sytuacji zagrożenia. Scenariusz uzupełniają zajęcia plastyczne - tworzenie miasteczka drogowego oraz zabawy orientacyjno - porządkowe, przybliżające zasady ruchu drogowego.

Co każdy przedszkolak powinien wiedzieć

Poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych. Wzbudzanie zaufania do policjanta, strażaka, lekarza - jako osób mogących udzielić pomocy w sytuacjach trudnych. Dziecko poznaje schemat postępowania w sytuacji, gdy się zgubi. Ma również okazję, poprzez odgrywanie scenek tematycznych, przećwiczyć zachowania, które umożliwiają bezpieczne rozwiązanie kłopotliwej/trudnej/niebezpiecznej dla dziecka sytuacji oraz podpowiedzenie, jak powinno się zachować, co zrobić, by bezpiecznie z niej wyjść.

Kogo prosić o pomoc i w jakiej sytuacji?

Zaznajomienie dzieci z przedstawicielami służb ratunkowych i sytuacjami, kiedy i jak należy skorzystać z ich pomocy. Przy użyciu kart pracy uczymy się obsługiwać telefon i tego, jak prosić po pomoc - nauka numerów alarmowych oraz zasad ich używania. W rakcie zabaw dydaktycznych i porządkowo - orientacyjnych dzieci uczą się rozpoznawać zagrożenia i przewidywać ciągi przyczynowo - skutkowe danego działania.

do koszyka

Zdrowa Piramida dzisiaj nam się przyda.

Ekstra bonus!!!

Scenariusz zajęć z dziećmi, poświęcony tematyce zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Będzie on przydatny zarówno dla Przedszkoli rozpoczynających przygodę z Akademią Zdrowego Przedszkolaka, ale także wieloletnich uczestników naszych Akcji. Obowiązująca podstawa programowa wychowania przedszkolnego obejmuje konieczność kształcenia dzieci w zakresie zasad zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia, stąd scenariusz ten będzie stanowił pomoc w realizacji tych treści.

Scenariusz został przygotowany w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu żywienia dzieci i bazuje na aktualnie obowiązującej Piramidzie Żywienia i Aktywności Fizycznej dla dzieci i młodzieży.

W realizacji scenariusza wsparciem będą pomoce dydaktyczne tj.: aktualnie obowiązująca Piramida Żywienia i Aktywności Fizycznej dla dzieci i młodzieży (ilustracja), kupony-układanki z elementami Piramidy, kolorowanki i karty pracy oraz bajka "Zwierzątka ze Zdrowego Zakątka", w której zwierzątka udadzą się w podróż do wnętrza Piramidy Żywienia, poznając jej piętra i smaki zdrowych produktów, które są niezbędne w codziennej diecie dziecka.

Ponadto proponujemy szereg zabaw ruchowych, zajęć plastycznych i kreatywnych, dzięki którym dzieci, poprzez zabawę i bezpośrednie doświadczenie, przyswajają zawarty w scenariuszu materiał.

Warsztaty zostały opracowane w ten sposób, aby zdobywanie wiedzy przeplatało się z zajęciami plastycznymi, praktycznymi, słuchaniem/śpiewaniem piosenek, uczeniem się wierszyków, bajkami i aktywnością fizyczną.

Za realizację Akcji „Zdrowa Piramida dzisiaj nam się przyda” można uzyskać Certyfikat.

do koszyka

Przedszkolak aktywny w ogrodzie.

Ekstra bonus!!!

do koszyka

Bezpłatny dodatek wielkanocny

Karta Pracy Wielkanoc Ia.jpg

Karta Pracy Wielkanoc Ia

pobierz

Karta Pracy Wielkanoc Ib.jpg

Karta Pracy Wielkanoc Ib

pobierz

Karta Pracy Wielkanoc Ic

Karta Pracy Wielkanoc Ic

pobierz

Kurczaki z jajem

Kurczaki z jajem

pobierz

Pisanka

Pisanka

pobierz

Zając

Zając

pobierz

Zając z koszykiem

Zając z koszykiem

pobierz

Baranek

Baranek

pobierz

Dlaczego warto być z nami?

  • 1 Nasze materiały są bogate merytorycznie, a jednocześnie dostosowane formą dla dzieci w wieku przedszkolnym.

  • 2 Poruszamy ważne tematy tj. zdrowie (fizyczne i psychiczne), zdrowe żywienie, aktywność, bezpieczeństwo itp.

  • 3 Proponujemy kreatywne warsztaty, zabawy i ćwiczenia – dbamy o to by dzieci się nie nudziły.

  • 4 Podczas warsztatów mobilizujemy dzieci do samodzielnego przygotowywania posiłków, aby mogły poczuć dotyk, zapach i smak świeżych warzyw i owoców.

  • 5 Uczymy dzieci interpretacji piramidy zdrowego żywienia, w oparciu o którą przygotowujemy materiały.

  • 6 Szczególnie duży nacisk kładziemy na to aby edukacja dzieci była dwutorowa – ze strony Przedszkola oraz Rodziców, dlatego w nasze działania angażujemy również Rodziców.

  • 7 Stawiamy na sezonowość – organizujemy warsztaty z wykorzystaniem świeżych warzyw i owoców.

  • 8 Walczymy z tzw. „śmieciowym jedzeniem” – uczymy rozróżniać dobre i złe produkty.

  • 9 Kładziemy nacisk na aktywność fizyczną i grupowe zabawy ruchowe (zwłaszcza na świeżym powietrzu).


  • 10 Po realizacji każdej Akcji i zamieszczeniu oraz potwierdzeniu sprawozdania, przyznajemy Wam Certyfikat.

Rekomendacje