Akcja XXI Akademii Zdrowego Przedszkolaka

Rozpoczynamy ostatnią w tym roku edukacyjnym Akcję Akademii Zdrowego Przedszkolaka. Już teraz udostępniamy Wam materiały do realizacji modułu marcowego w ramach AKCJI XXI. Materiały do dwóch kolejnych modułów (kwiecień i maj) będą udostępnione nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca. Łącznie Akcja XXI to aż 12 gotowych scenariuszy wraz z pomocami dydaktycznymi.

Wszystkie materiały dostępne są on – line, do samodzielnego pobrania ze swojego panelu przedszkola, po złożeniu zamówienia.

EKSTRA BONUS!!

Dodatkowo, dla przedszkoli, które zakupią pakiet 3 modułów miesięcznych w ramach Akcji XXI (marzec, kwiecień, maj), mamy jeszcze jedną niespodziankę – specjalny dodatek poświęcony tematyce zdrowego żywienia. Jest to 6 – częściowy scenariusz przygotowany w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu żywienia dzieci i bazuje na aktualnie obowiązującej Piramidzie Żywienia i Aktywności Fizycznej dla dzieci i młodzieży.

Moduł ten, pod nazwą: Zdrowa Piramida dzisiaj nam się przyda zostanie udostępniony bezpłatnie dla placówek, które wykupią pakiet Akcji XXI – moduły: marzec, kwiecień i maj.

Dla pozostałych placówek, które nie wykupią pakietu Akcji XXI, moduł poświęcony zdrowemu żywieniu zostanie udostępniony po złożeniu odrębnego zamówienia, w specjalnej cenie 29 zł.

Za realizację modułu Zdrowa Piramida dzisiaj nam się przyda można uzyskać Certyfikat.

Certyfikaty

Za realizację programu każdej Akcji przyznajemy Certyfikat.
W bieżącym roku edukacyjnym uzyskanie Certyfikatu jest łatwiejsze niż dotychczas. Wystarczy dokonać zakupu dwóch z trzech modułów danej Akcji (np. w przypadku Akcji XXI byłby to marzec/ kwiecień lub marzec/ maj lub kwiecień/ maj).

Certyfikat będzie wysyłany do przedszkoli po spełnieniu powyższych warunków oraz zamieszczeniu kilku zdjęć z przebiegu zajęć w dostępnej w panelu przedszkola formatce.
Certyfikat wysłany będzie w formie wydrukowanej, na dobrej jakości papierze.


Pełen opis zasad udziału w programie 2016/2017 można przeczytać tutaj.

Regulamin udziału w programie 2016/2017

INFOLINIA: +48 (22) 299 21 78

Dostępne moduły Akcji XXI

Wykupując trzy moduły: Marzec,Kwiecień i Maj,
dodatek Zdrowa Piramida otrzymasz gratis   176 zł    98 zł
   do koszyka

Materiały do pobrania i samodzielnego wydruku

Najlepszy wybór

Marzec
Materiały do pobrania i samodzielnego wydruku

zobacz opis zawartości 49.00 zł do koszyka

Kwiecień
Materiały do pobrania i samodzielnego wydruku

zobacz opis zawartości 49.00 zł do koszyka

Maj
Materiały do pobrania i samodzielnego wydruku

zobacz opis zawartości 49.00 zł do koszyka

Zdrowa Piramida
Materiały do pobrania i samodzielnego wydruku

zobacz opis zawartości 29.00 zł do koszyka

W Marcu - Nauka może być zabawna

Eksperymenty naukowe, rozwijające twórcze myślenie i działanie, pozwalające zrozumieć maluchom różne zjawiska, a w szczególności:

Jak powstają kolory.

Rozbudzenie aktywności badawczej u najmłodszych, eksperymentowanie z barwami – poznanie procesu powstawania kolorów pośrednich, poszerzanie słownictwa związanego z kolorem, ćwiczenia w porównywaniu barw o różnej intensywności itp.

Jak rośliny piją wodę nie mając ust.

Uświadomienie dzieciom wagi picia wody oraz jej znaczenia dla ludzi, zwierząt i roślin, rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka, kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości poznawczej.

Skąd się bierze deszcz.

Obserwacja zjawisk przyrodniczych i atmosferycznych, kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata, zapoznanie z metodami i formami pracy badawczej.

Od ziarenka do drzewa.

Poznanie etapów rozwoju rośliny, zwrócenie uwagi na cykl życia roślin, poznanie czynników koniecznych roślinom do życia, zainteresowanie dzieci nauką i przyrodą.

do koszyka

W Kwietniu -jak działa człowiek ?

Proste infografiki, pozwalające łatwo wytłumaczyć dzieciom jak działa ich organizm, w szczególności:

Czy potrafisz nazwać części swojego ciała?

Pogłębienie wiedzy w zakresie orientacji w schemacie ciała. Treści przekazywane są w prostej, zabawowej formie, a scenariusz uzupełniają zagadki obrazkowe, wierszyki, pląsy i kolorowanki.

Po co nam szkielet?

Proste infografiki, pozwalające łatwo wytłumaczyć dzieciom, z czego składają się, jak są zbudowane i jak działają ludzkie kości oraz jak o nie dbać, by być zdrowym. Scenariusz uzupełniony o piosenki i wiersze związane z poruszaną tematyką, zagadki obrazkowe, zadania utrwalające zdobytą podczas zajęć wiedzę oraz usprawniające małą motorykę.

Co robi krew?

Poznanie składu krwi i roli jaką krew pełni w organizmie. Służą temu eksperymenty, zabawy ruchowe i plastyczne.

Jak nasz organizm broni się przed chorobą?

Zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat mechanizmów odpornościowych ludzkiego organizmu, rozwijanie aktywnych postaw prozdrowotnych, uświadomienie dzieciom wpływu właściwej diety oraz znaczenia świeżego powietrza i zdrowego trybu życia dla zdrowia.

do koszyka

W Maju - Bepieczeństwo

w domu i przedszkolu

na drodze

podczas zabawy

komu ufać a komu nie?

do koszyka

Zdrowa Piramida dzisiaj nam się przyda.

Ekstra bonus!!!

Scenariusz zajęć z dziećmi, poświęcony tematyce zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Będzie on przydatny zarówno dla Przedszkoli rozpoczynających przygodę z Akademią Zdrowego Przedszkolaka, ale także wieloletnich uczestników naszych Akcji. Obowiązująca podstawa programowa wychowania przedszkolnego obejmuje konieczność kształcenia dzieci w zakresie zasad zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia, stąd scenariusz ten będzie stanowił pomoc w realizacji tych treści.

Scenariusz został przygotowany w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu żywienia dzieci i bazuje na aktualnie obowiązującej Piramidzie Żywienia i Aktywności Fizycznej dla dzieci i młodzieży.

W realizacji scenariusza wsparciem będą pomoce dydaktyczne tj.: aktualnie obowiązująca Piramida Żywienia i Aktywności Fizycznej dla dzieci i młodzieży (ilustracja), kupony-układanki z elementami Piramidy, kolorowanki i karty pracy oraz bajka "Zwierzątka ze Zdrowego Zakątka", w której zwierzątka udadzą się w podróż do wnętrza Piramidy Żywienia, poznając jej piętra i smaki zdrowych produktów, które są niezbędne w codziennej diecie dziecka.

Ponadto proponujemy szereg zabaw ruchowych, zajęć plastycznych i kreatywnych, dzięki którym dzieci, poprzez zabawę i bezpośrednie doświadczenie, przyswajają zawarty w scenariuszu materiał.

Warsztaty zostały opracowane w ten sposób, aby zdobywanie wiedzy przeplatało się z zajęciami plastycznymi, praktycznymi, słuchaniem/śpiewaniem piosenek, uczeniem się wierszyków, bajkami i aktywnością fizyczną.

Za realizację Akcji „Zdrowa Piramida dzisiaj nam się przyda” można uzyskać Certyfikat.

do koszyka

Dlaczego warto być z nami?

  • 1 Nasze materiały są bogate merytorycznie, a jednocześnie dostosowane formą dla dzieci w wieku przedszkolnym.

  • 2 Poruszamy ważne tematy tj. zdrowie (fizyczne i psychiczne), zdrowe żywienie, aktywność, bezpieczeństwo itp.

  • 3 Proponujemy kreatywne warsztaty, zabawy i ćwiczenia – dbamy o to by dzieci się nie nudziły.

  • 4 Podczas warsztatów mobilizujemy dzieci do samodzielnego przygotowywania posiłków, aby mogły poczuć dotyk, zapach i smak świeżych warzyw i owoców.

  • 5 Uczymy dzieci interpretacji piramidy zdrowego żywienia, w oparciu o którą przygotowujemy materiały.

  • 6 Szczególnie duży nacisk kładziemy na to aby edukacja dzieci była dwutorowa – ze strony Przedszkola oraz Rodziców, dlatego w nasze działania angażujemy również Rodziców.

  • 7 Stawiamy na sezonowość – organizujemy warsztaty z wykorzystaniem świeżych warzyw i owoców.

  • 8 Walczymy z tzw. „śmieciowym jedzeniem” – uczymy rozróżniać dobre i złe produkty.

  • 9 Kładziemy nacisk na aktywność fizyczną i grupowe zabawy ruchowe (zwłaszcza na świeżym powietrzu).


  • 10 Po realizacji każdej Akcji i zamieszczeniu oraz potwierdzeniu sprawozdania, przyznajemy Wam Certyfikat.

Rekomendacje