5 czerwiec – Światowy Dzień Ochrony Środowiska

5-go czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego. Ekolodzy alarmują, że jeśli degradacja środowiska będzie postępować w takim stopniu jak obecnie, to poziom życia ok. półtora miliarda najbiedniejszych osób (dla których naturalne ekosystemy stanowią główne źródło utrzymania) może spaść nawet o połowę.

ochrona srodowiska
Światowy Dzień Ochrony środowiska obchodzony jest od 1972 roku. Organizacja Narodów Zjednoczonych, zwracając uwagę na bardzo wysoki stopień degradacji środowiska, uznała za niezbędne uprzytomnienie ludziom, że nie są jedynym gatunkiem na Ziemi. Każdego roku dzień 5. czerwca przypomina o wielkim znaczeniu przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej stan.

Sekretarz Generalny ONZ, U Thant, 26. maja 1969 roku wydał raport. Zwrócił w nim uwagę na to, że człowiek nie jest świadomy tego, jak bardzo jego celowe i przypadkowe działania mają wpływ na pogarszanie się stanu przyrody. Dodatkowo nie zdaje sobie sprawy z tego, że w ten sposób zagraża również sobie, jako integralnej części środowiska naturalnego.

Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony podczas Ogólnego Zgromadzenia ONZ w czasie pierwszej światowej konferencji na temat stanu środowiska. Odbyła się ona 5 czerwca 1972 r. w Sztokholmie pod hasłem „Tylko jedna Ziemia". Głównym celem było zwrócenie uwagi świata na problem dalszej egzystencji gatunku ludzkiego i zapewnienie mu dogodnych warunków do przetrwania. Dodatkowo wskazano wówczas na istotę współpracy międzynarodowej ze względu na transgraniczny charakter niektórych zanieczyszczeń.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska świętuje ponad 100 krajów. Polska znajduje się wśród nich od 17 lat.

Po ponad 35 latach od sztokholmskiej konferencji, ekolodzy alarmują, że zniszczenia lasów, rzek i oceanów, których dokonuje człowiek, mogą znacznie obniżyć poziom życia ludzi. Autorzy europejskiego raportu przedstawionego w ubiegłym tygodniu w Bonn, przewidują, że jeśli degradacja środowiska będzie postępować w takim stopniu jak obecnie, to do połowy wieku ucierpi na tym półtora miliarda ludzi najuboższych, dla których naturalne ekosystemy stanowią główne źródło utrzymania. Poziom ich życia może spaść nawet o połowę.

Ekolodzy od lat zwracają uwagę na podstawowe problemy związane z ochroną środowiska, to jest zanieczyszczenie wód i powietrza, kwaśne deszcze niszczące lasy oraz powiększające się obszary pustyń. Giną też lasy tropikalne i rosną góry odpadów. Dochodzą także problemy o charakterze ogólnoświatowym, jak ocieplenie klimatu czy zmniejszenie się warstwy ozonowej, chroniącej Ziemię przed niebezpiecznym promieniowaniem.

Zobacz co możesz zrobić dla swojego najbliższego otoczenia: http://www.ekokalendarz.pl/dzien-ochrony-srodowiska/

Źródła:
www.przyroda.polska.pl oraz www.polskieradio.pl