First slide

Zakładając profil na naszej stronie placówka ma możliwość:

 • przystąpić do Akademii Zdrowego Przedszkolaka, bezpłatnego ogólnopolskiego Programu promującego zdrowie wśród dzieci, rodziców i całego personelu,
 • wziąć udział w Akcjach organizowanych w ramach Programu Akademii Zdrowego Przedszkolaka
 • otrzymywać bezpłatne materiały do warsztatów z dziećmi i rodzicami prowadzonych na terenie placówki
 • otrzymywać materiały multimedialne do Akcji oraz przydatne w codziennej pracy placówki
 • mieć dostęp do panelu administracyjnego, dzięki któremu, będzie mogła komunikować się z rodzicami dzieci ze swojej plaćówki,z działań operacyjnych, raporty z przebiegu Akcji,
 • podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w Programie oraz szkoleniach dla personelu w zakresie zdrowego żywienia oraz przygotowywania posiłków
 • otrzymywać Certfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka dla placówki promującej zdrowie
 • brać udział w licznych konkursach oraz wydarzeniach organizowanych przez Akademię Zdrowego Przedszkolaka
 • otrzymać wsparcie ekspertów Akademii Zdrowego Przedszkolaka
 • wymieniać informacje oraz doświadczenia z innymi aktywnymi palcówkami oraz rodzicami poprzez Forum
 • zbierać Paunkty Zdrowia w programie Akademii Zdrowego Przedszkolaka i korzystać z przywilejów

Zakładając profil na naszej stronie rodzic ma możliwość:

 • zobaczyć jak pracuje placówka do której uczęszcza jego dziecko
 • potwierdzić, że placówka realizuje założenia Akcji promujących zdrowie
 • wziąć czynny udział w edukacji zdrowotnej dla całej rodziny
 • otrzymać wszystkie niezbędne informacje dotyczące bieżących działań operacyjnych placówki, spotkań, eventów
 • mieć podgląd do codziennego menu placówki
 • mieć podgląd do codziennego menu placówki mieć dostęp do materiałów szkoleniowych oraz multimedialnych
 • otrzymywać cyklicznie newsletter z nowościami dotyczącego zdrowia całej rodziny, licznymi inspiracjami oraz zdrowym jadłospisem
 • otrzymać wsparcie ekspertów Akademii Zdrowego Przedszkolaka,
 • brać udział w licznych konkursach oraz wydarzeniach organizowanych przez Akademię Zdrowego Przedszkolaka
 • wymieniać informacje oraz doświadczenia z innymi aktywnymi rodzicami oraz placówkami poprzez Forum
 • zbierać Paunkty Zdrowia w programie Akademii Zdrowego Przedszkolaka i korzystać z przywilejów