Najczęstsze Pytania

Rejestracja przedszkola jest bezpłatna. Rejestracja nie jest równoznaczna z przystąpieniem do Akcji. W roku szkolnym 2016/2017 do każdej z Akcji i składających się na nią modułów miesięcznych przystępujecie Państwo oddzielnie. Udział w każdej Akcji możliwy jest poprzez kanał dostępu na stronie głównej – zakładka AKCJA XIX. Po zakończeniu Akcji XIX zakładka ta odnosić się będzie do kolejnych Akcji.

Realizacja poszczególnych Akcji i składających się na nie modułów miesięcznych jest możliwa poprzez wybór danego modułu i dokonanie opłaty za materiały edukacyjne. Po zaksięgowaniu płatności, materiały udostępniane są elektronicznie w panelu przedszkola na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl

Rejestrując się do Akademii Zdrowego Przedszkolaka, przedszkole ma możliwość uczestnictwa w największym ogólnopolskim programie edukacyjnym. Materiały, które przygotowujemy, opracowane są przez ekspertów Akademii – pedagogów, terapeutów, psychologów, dietetyków. Są to materiały udostępniane w panelu przedszkola do samodzielnego pobrania i wydrukowania, po złożeniu zamówienia na wybrane moduły Akcji i wniesieniu za nie opłaty. Zestaw materiałów do realizacji jednego modułu miesięcznego to komplet 4 scenariuszy i kart pracy.

Ponadto zarejestrowane placówki mogą brać udział w konkursach, które ogłaszane są niezależnie od udziału w Akcjach oraz otrzymywać Certyfikaty za realizację Akcji (po spełnieniu warunków).

Rejestracji na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl przedszkole dokonuje tylko raz, ponieważ rejestracja służy wyłącznie założeniu konta przedszkola. Jeśli zmienił się koordynator lub jakiekolwiek inne dane (adres mailowy, adres pocztowy itp.) zmianę proszę zgłaszać mailowo na adres [email protected]. Nie należy zakładać drugiego konta przedszkolnego! 

Każde zarejestrowane przedszkole dokonuje wyboru co do udziału w poszczególnych Akcjach i modułach miesięcznych realizowanych w ramach danej Akcji. 

Zamieszczenie dokumentacji po przeprowadzonej Akcji nie jest obowiązkowe. W roku edukacyjnym 2016/2017 rezygnujemy z dotychczasowej formy sprawozdania. Dokumentacją wymaganą do uzyskania Certyfikatu jest wyłącznie zamieszczenie zdjęć z przebiegu działań w przedszkolu w ramach określonego modułu miesięcznego.

Za realizację naszego programu przyznajemy Certyfikat. W bieżącym roku edukacyjnym (2016/2017) uzyskanie Certyfikatu jest łatwiejsze niż dotychczas. Wystarczy dokonać zakupu dwóch z trzech modułów danej Akcji (np. w przypadku Akcji XIX byłby to wrzesień/ październik lub październik/ listopad lub wrzesień/ listopad).Rezygnujemy z pisania sprawozdania. Wystarczy samo zamieszczenie zdjęć z przebiegu działań podczas realizacji wykupionych modułów miesięcznych. Jako że uzyskiwanie potwierdzeń od rodziców dla wielu przedszkoli stanowiło spory problem, również z tej formy zrezygnowaliśmy. Certyfikat będzie wysyłany do przedszkoli po spełnieniu powyższych warunków w formie wydrukowanej, na dobrej jakości papierze.

Po zalogowaniu się do swojego panelu przedszkola, należy przejść w pole MOJE KONTO, na strzałce rozwinąć dostępne kategorie i przejść w zakładkę DOKUMENTACJA. Tam odnajdą Państwo formatkę do zamieszczenia dokumentacji z realizacji danego modułu miesięcznego. Formatka podzielona będzie na kolejne moduły miesięczne. Aktywny będzie wyłącznie ten moduł, który został przez przedszkole wykupiony i tylko z realizacji tego modułu można będzie wstawić zdjęcia.

W bieżącym roku edukacyjnym (2016/2017) ułatwiamy również samo zamieszczanie zdjęć w formatce. Będzie ona otwarta przez cały okres roku edukacyjnego, zatem nie będzie problemu, aby zdążyć z zamieszczeniem zdjęć w określonym terminie.

Po zamieszczeniu zdjęć w formatce (w ramach wykupionego  i zrealizowanego modułu miesięcznego) należy zatwierdzić złożoną dokumentację poprzez przycisk ZAPISZ.
Zdjęć nie można usunąć. Gdyby jednak zaistniała taka potrzeba, proszę napisać do nas na [email protected]

Zdjęcia, które należy wstawić do formatki powinny być zapisane w formacie jpg, png lub gif. Pojedyncze zdjęcie nie może przekraczać 2 Mb. Zdjęcia można załadować bezpośrednio ze swojego komputera lub przeciągnąć na wyznaczony dla zdjęć obszar w formatce. Dodajemy pojedyncze zdjęcia. Nie dodajemy plików opisowo - graficznych, typu pdf czy Power Point. Zdjęcia powinny dotyczyć realizacji programu danej Akcji i wybranego w jej ramach modułu miesięcznego.

Jeśli przedszkole spełni wszystkie warunki określone przez Organizatora, wówczas otrzyma Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka po każdej przeprowadzonej Akcji (czyli w ciągu roku, biorąc udział we wszystkich trzech Akcjach, może otrzymać 3Certyfikaty). 

Nie. Obecnie obowiązuje zasada - Dołączasz kiedy chcesz – realizujesz kiedy Ci wygodnie! Zatem realizacja dowolnego modułu miesięcznego nie musi odbywać się w tym konkretnym miesiącu, w którym dany moduł obowiązuje!Jeśli przedszkole dołączy do naszej Akcji w trakcie jej trwania, może w dowolnym czasie zamówić materiały z wybranych modułów miesięcznych, które już wcześniej były udostępnione. Przykładowo, możemy zamówić moduł wrześniowy w październiku, a zrealizować go w listopadzie. Materiały do realizacji poszczególnych modułów miesięcznych są udostępniane nie później niż na 7 dni przez rozpoczęciem danego miesiąca.

Akademia Zdrowego Przedszkolaka to projekt przewidziany na lata, odbywający się corocznie. Każdego roku przygotowujemy nowy program edukacyjny, zróżnicowany pod względem szczegółowych treści. Organizowane są nowe konkursy, powstają nowe materiały i pomoce dydaktyczne. Przedszkole biorące udział w każdej kolejnej Akcji ma dostęp do najnowszych informacji i materiałów edukacyjnych. Ponadto chcemy, aby kolejne dzieci wstępujące do przedszkola oraz ich rodzice również byli edukowani prozdrowotnie.