Rejestracja Konta Przedszkola

Zakładając profil na naszej stronie placówka ma możliwość:

  • przystąpić do ogólnopolskiego Programu promującego zdrowie wśród dzieci
  • wziąć udział w Akcjach organizowanych przez Akademię Zdrowego Przedszkolaka
  • otrzymywać bezpłatne materiały do warsztatów z dziećmi
  • otrzymywać materiały multimedialne
  • mieć dostęp do panelu administracyjnego
  • podnosić swoje kwalifikacje
  • otrzymać Certfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka
  • brać udział w licznych konkursach
  • otrzymać wsparcie ekspertów Akademii Zdrowego Przedszkolaka
  • wymieniać informacje oraz doświadczenia z innymi aktywnymi palcówkami