Nowe ważne rozporządzenie dotyczące żywienia w placówkach oświatowych

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice,

W dniu 1 września 2015 r. weszło w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie „grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty, oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach”. Nowe rozporządzenie bardzo nas ucieszyło, bo daje nam podstawę prawną do działań, które od kilku lat staramy się realizować.

Rozporzadzenie

Państwowa Inspekcja Sanitarna informuje na swoich stronach, że: 

„Ustawa przewiduje nakładanie kar pieniężnych w wysokości do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł na podmioty, które na terenie szkoły:
– sprzedają, reklamują lub promują środki spożywcze inne niż określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 1 (zał. 1 rozporządzenia)
– w ramach żywienia zbiorowego stosują środki spożywcze niespełniające wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 2 (zał. 2 rozporządzenia).

Jednocześnie Kuratorium Oświaty zamieściło również taki zapis: „W przypadku, gdy sprzedaż środków spożywczych lub zbiorowe żywienie prowadzone jest przez pracowników jednostki systemu oświaty, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dyrektor powinien zmienić tym pracownikom zakres obowiązków w części dotyczącej podstawowych obowiązków pracowniczych! (dodać bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ustawy i rozporządzenia Ministra Zdrowia) i przeprowadzić szkolenie w tym zakresie.

Odnosimy jednak wrażenie, że interpretacja w/w Rozporządzenia w wielu mediach jest mocno zawężona i postrzegana jedynie jako informacja dotycząca asortymentu sklepików szkolnych i nowych zasad, którymi muszą kierować się, by sprostać wymaganiom rozporządzenia.

Sprawa poprawy jakości żywienia w ramach żywienia zbiorowego jest natomiast mało rozpowszechniana i nagłaśniana. Tymczasem nowe Rozporządzenie dokładnie informuje jakimi zasadami powinno kierować się przedszkole czy szkoła, która jest odpowiedzialna za żywienie dzieci. W rozporządzeniu znajdują się m.in. informacje jakiego rodzaju pieczywo, czy jaki rodzaj mięsa powinien być stosowany w żywieniu dzieci, jak dużo warzyw i owoców powinno się znaleźć w jadłospisie, czy też jak dużo tłuszczu czy cukru może znajdować się w produkcie, by był on odpowiedni do spożycia przez dzieci. Wytycznych jest bardzo wiele i zdajemy sobie sprawę, że wprowadzenie ich w życie nie będzie łatwe.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wynikającym z nowego Rozporządzenia, eksperci Akademii Zdrowego Przedszkolaka pracują aktualnie nad szkoleniami dla pracowników przedszkoli, które pozwolą na sprawne wdrożenie nowych zasad. Już niebawem przedstawimy ofertę na naszych stronach.