Naukowcy alarmują - nadmierne oglądanie telewizji szkodzi dzieciom!

Pięciolatki, które spędzają przed telewizorem ponad trzy godziny dziennie, w późniejszych latach wykazują większą skłonność do zachowań antyspołecznych - wynika z brytyjskich badań opublikowanych w przeglądzie "Archives of Disease in Childhood".

 

W badaniach wzięło udział ponad 11 tys. dzieci urodzonych w Wielkiej Brytanii w latach 2000-2002. Na podstawie analizy kwestionariuszy wypełnianych przez rodziców naukowcy doszli do wniosku, że przedszkolaki, które oglądały dużo telewizji, w wieku szkolnym częściej brały udział w bójkach i dopuszczały się kradzieży.


Naukowcy analizując odpowiedzi rodziców koncentrowali się przede wszystkim na takich zagadnieniach, jak problemy z zachowaniem, problemy emocjonalne, trudności z koncentracją, nadaktywność, kłopoty z nawiązywaniem bliższych relacji z rówieśnikami czy obniżona empatia.


Wyniki jasno pokazują, że nadmierne oglądanie telewizji przez dzieci w wieku przedszkolnych ma duży wpływ na ich późniejsze zachowanie, powoduje problemy wychowawcze, ale też często problemy ze zdrowiem.


Inny eksperyment, opisany na łamach „The Journal of Pediatrics”, przeprowadzony na dzieciach od 8 do 16 miesięcy pokazuje, że każda godzina spędzona przed telewizorem wiązała się ze znajomością 6-8 słów mniej. W tym wieku taka różnica jest widoczna.

 

Co więcej, badania pokazują, że gdy telewizor jest włączony w mieszkaniu, kontakt miedzy dzieckiem a rodzicem jest o 20 procent słabszy. A to przecież rodzice są głównymi nauczycielami języka dla dziecka.

 

Wniosek jest jeden – dziecko powinno oglądać jak najmniej telewizji, a dla przedszkolaka pół godziny dziennie to absolutne maksimum.

 

źródło: pap.pl