Dylemat - co było pierwsze - jajko czy kura?

Od wielu lat ludzkość zadaje sobie pytanie: Co było pierwsze - jajko czy kura?, na które naukowcy nie potrafili dotąd jednoznacznie i ostatecznie odpowiedzieć. Jak jest dziś?


Ten dylemat nurtuje kolejne pokolenia, jednak w swojej złożoności odnosi się do tak zwanej „przyczynowości kolistej”. Gdyby zagadnienie to zostało potraktowane dosłownie, odpowiedź na pytanie byłaby dziecinie prosta – jajko. Ponieważ „stworzenia jajorodne” były pierwsze niż kura domowa. W świetle tej teorii nie ma więc wątpliwości, że jajko pojawiło się wcześniej niż kura. Jednak dla starożytnych filozofów pytanie to dotyczy początku życia w ogóle. I tu już nie jest łatwo.

Naukowcy prof. Mark Roger z Uniwersytetu Warwick i dr David Quigley z Uniwersytetu w Sheffield wykazali w badaniach, że „białko kurze, wspomagające formowanie twardej skorupki jajka, pojawia się i przed, i po powstaniu owej skorupki”. Wspomniani uczeni są zdania, że to chemiczny wybryk natury, a samo pytanie jest bez sensu. Prof. Mark Roger uważa: „Dowodzenie tego podkreśla, że to zabawne, lecz bezsensowne pytanie. Odkrycie to daje jednak nowe spojrzenie na skuteczną i szybką metodę krystalizacji. Pomoże ono w badaniach nad stworzeniem doskonalszych syntetycznych kości oraz w pracach nad przechowywaniem dwutlenku węgla w formie węglanu wapnia”. 

Zaś profesor John Brookfield oraz prof. David Papineau są zdania, że jeżeli pierwsza była kura, to musiała pochodzić z jajka. Biolog Meyers wykazuje na błąd w tezie prof. M. Rogera i dr D. Quigleya. Pokazuje on, że inne ptaki wykorzystują do produkcji jajek różne rodzaje białek, nie tylko białko jaja kurzego. 

W buddyzmie natomiast istnieje wierzenie w tzw. „koło czasu”, w którym traktuje się upływający czas cyklicznie z powtarzającymi się epokami, a znana w zachodniej kulturze idea wiecznego powrotu Fryderyka Nietzschego, daje zgoła inną odpowiedź na tak postawione pytanie. Ponieważ czas jest cykliczny, to w wieczności nie ma „początku”. Odpowiedź brzmi więc – ani jajko, ani kura nie były pierwsze. 

Co było pierwsze, jajko, czy kura?
bo ten dylemat bardzo mnie gniecie
ja powiem jajko, Ty, że to bzdura
które z nich pierwsze było na świecie?

Dylemat o „pierwszości” jajka czy kury wciąż pozostaje nierozwiązany. Naukowcy udowadniają swoje teorie, a przeciętni zjadacze chleba (to znaczy jajka!) wciąż nie znają poprawnej odpowiedzi. Pewne jest jednak, że od początku świata ludzie zadają sobie to pytanie i pewnie tak będzie do końca.