Czy Twój przedszkolak sypia regularnie?

Dzieci, które nieregularnie kładą się spać, mają w wieku siedmiu lat gorsze wyniki w testach oceniających zdolności intelektualne – wynika z badań, opublikowanych przez pismo „Journal of Epidemiology and Community Health”.

 

Do takich wniosków doszli naukowcy z University College w Londynie, którzy przeanalizowali dane zebrane wśród ponad 11 tys. dzieci uczestniczących w szeroko zakrojonym studium o nazwie UK Millennium Cohort Study (MCS). Dotyczy ono dzieci urodzonych w Wielkiej Brytanii między wrześniem 2000 r. a styczniem 2002 r.

 

Gdy dzieci miały trzy, pięć i siedem lat, eksperci składali wizyty w ich domach i wypełniali ankiety dotyczące rutynowych zajęć domowników, w tym pór nocnego wypoczynku. Sprawność intelektualną dzieci sprawdzono w wieku siedmiu lat przy pomocy testów oceniających zdolności matematyczne, czytanie oraz orientację przestrzenną.

 

Okazało się, że dzieci, które w wieku trzech lat kładły się nieregularnie spać, uzyskiwały jako siedmiolatki gorsze wyniki we wszystkich testach, w porównaniu z rówieśnikami, którzy mieli regularne pory nocnego wypoczynku. Nie stwierdzono, by podobny wpływ na wyniki testów siedmiolatków miały nieregularne pory snu w wieku pięciu lat. Jednak już nieregularne chodzenie spać w wieku lat siedmiu miało związek z niższymi wynikami w testach na zdolności poznawcze u dziewczynek.

 

Zdaniem naukowców sugeruje to, że wiek trzech lat może być krytyczny dla rozwoju zdolności poznawczych.

 

Najgorsze noty w testach dziewczynki uzyskiwały, gdy nie miały regularnych pór snu w wieku lat trzech, pięciu i siedmiu. W przypadku chłopców wystarczyły do tego nieregularne pory spania w dwóch z badanych okresów. Jak oceniają autorzy pracy, może to oznaczać, że negatywne skutki takiego zachowania kumulują się w czasie.

 

Zdaniem badaczy nieregularne pory snu mogą zaburzać rytmy okołodobowe organizmu i powodować niedobory snu, co negatywnie wpływa na plastyczność mózgu oraz pogarsza zdolność zapamiętywania nowych informacji i uczenia się.

 

Jak podkreślają naukowcy, sen jest inwestycją niezbędną do tego, byśmy mogli zdobywać wiedzę dnia następnego. Rozwój dziecka w pierwszych latach życia wywiera istotny wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie w przyszłości. Dlatego zaburzony lub skrócony sen w kluczowych okresach rozwoju może przełożyć się na przyszłe zdrowie, podsumowują. 

 

źródło: http://www.naukawpolsce.pap.pl/