Przedszkolak idzie do szkoły - co powinien umieć?

Moment pójścia dziecka do szkoły jest przełomem w jego życiu. Aktywność przedszkolaka z zabawy przenosi się na naukę. Wcześniej uczył się tylko okazjonalnie, sporadycznie, teraz nauka staje się dla niego obowiązkiem. Nie każde dziecko jest gotowe na to nowe wyzwanie. Na dojrzałość do pójścia do szkoły składa się rozwój psychiczny, fizyczny, umysłowy i emocjonalny naszego dziecka.

 

Rodzice często martwią się, czy dziecko jest gotowe do pójścia do pierwszej klasy. Oto lista umiejętności, które powinno posiadać dziecko, idąc do szkoły.

 

ROZWÓJ INTELEKTUALNY

 

dziecko powinno:

 • skoncentrować uwagę na co najmniej 15 minut nad jedną aktywnością (np. malowaniem, czytaniem),
 • znać litery drukowane bez dwuznaków,
 • składać ze słuchu trzy, czterozgłoskowy wyraz,
 • czytać sylabami czterozgłoskowe wyrazy np.: ma – ki, sa –la, do – my, ry – ba,
 • rozpoznawać cyfry od 1 do 9,
 • określać wielkość zbiorów do 4-5 elementów,
 • rozróżniać znak =, mniejszy <, większy >,
 • powtarzać cyfry, zdania dwu, trzywyrazowe, zapamiętywać wierszyki, opisywać obrazek z pamięci,
 • opisywać kilkuobrazkowe historyjki,
 • układać w logiczną całość obrazki, znajdować związki przyczynowo-skutkowe między nimi,
 • tworzyć pojęcia np.: Jak nazwiesz ogórek i pomidor?(warzywa); kwiatek, drzewo, trawę(rośliny), itp.,
 • rozróżniać i odtwarzać proste figury geometryczne: trójkąt, kwadrat, koło.

 

ROZWÓJ MOTORYCZNY

 

dziecko powinno:

 • mieć dobrą koordynację ruchową (biegać, skakać, pokonywać przeszkody, chodzić po równoważni, łapać i celnie rzucać piłką),
 • malować na dużych płaszczyznach pędzelkiem,
 • lepić z plasteliny,
 • rysować szlaczki w linijkach,
 • wycinać nożyczkami z papieru,
 • znać kierunki: prawo, lewo, nad, pod, na, w, przed, za, obok.

 

ROZWÓJ SPOŁECZNY

 

dziecko powinno:

 • umieć nawiązywać kontakty z innymi dziećmi,
 • wykazywać zainteresowanie zabawą, książką, nauką,
 • umieć pokonywać trudności,
 • potrafić samodzielnie pracować.

 

Dziecko dojrzałe do pójścia do szkoły chce się uczyć, rozwijać swoje zainteresowania, dowiadywać się nowych rzeczy. Interesuje je otaczający świat i zjawiska w nim zachodzące.