Jak zadbać o właściwy rozwój dziecka na etapie przedszkolnym?

Gdy nasze dziecko wkracza w edukację przedszkolną i nie zawsze dobrze radzi sobie z emocjami bądź ma trudności w nauce, wówczas mamy prawo skorzystać z fachowej pomocy specjalistów. Eksperci wskażą nam jak rozwiązać problemy z dzieckiem.

Nauczyciel przedszkola-Resizer-800Pierwsze trudności rozwojowe zauważalne są u dziecka w momencie, gdy zaczyna ono swoją edukację przedszkolną. Wówczas wiele rzeczy w jego życiu zmienia się, co dla naszej pociechy może być bardzo trudne do zaakceptowania. Skąd w rzeczywistości biorą się te trudności? Okazuje się, że gdy dziecko rozpoczyna nowy etap w swoim życiu – wówczas zaczyna przeżywać szereg problemów. Jednym z tych najbardziej istotnych, który wpływa na jego psychikę jest rozłąka z rodzicami. Dziecko, będące dotąd pod opieką ukochanych rodziców, nagle zupełnie nieoczekiwanie dla siebie musi pójść do przedszkola, a tam spotyka się z innymi rówieśnikami, którzy nie zawsze są dla niego uprzejmi. W rzeczywistości pobyt dziecka w przedszkolu uczy go samodzielności, współpracy z innymi oraz zachowania określonych norm społecznych w grupie rówieśniczej. Dla rodzica to przede wszystkim doskonała okazja do sprawdzenia jak jego dziecko radzi sobie wśród obcych mu dorosłych ludzi oraz innych maluchów, przebywających w placówce.

Co zrobić, gdy dziecko ma trudności?

Rodzice oraz nauczyciele powinni bacznie przyglądać się dziecku, obserwując jak funkcjonuje w swojej grupie, gdy spędza czas wspólnie z innymi dziećmi. To pomoże dorosłym w rozpoznaniu sytuacji i podjęciu natychmiastowych działań, niwelujących problemy. Niekiedy okazuje się, że dziecku, które jest albo zbyt nieśmiałe lub wręcz odwrotnie nadmiernie skłonne do agresywnych zachowań, nie potrafi nawiązywać bliskich relacji czy ma zbyt niski poziom kontroli emocjonalnej potrzebna jest jak najszybsza pomoc specjalistów. Być może problemy te wynikają ze złej atmosfery, która panuje w domu, np. rodzice malca rozwodzą się, a ciągłe kłótnie, które słyszy dziecko powodują, że ma to pejoratywny wpływ na jego rozwój i często pojawiają się problemy adaptacyjne. Gdy rodzic oraz kadra pedagogiczna zorientują się, że jego dziecko ma kłopoty, wynikające z funkcjonowania w grupie rówieśniczej lub z powodu np. wad rozwojowych, tj. wymowa, wówczas możliwie szybko powinni skierować dziecko do właściwej mu poradni psychologiczno – pedagogicznej. Specjaliści zauważają, że w przypadku rozpoznania wad rozwojowych nie należy długo zwlekać z udaniem się do najbliższej poradni. Czasem dziecko ma problemy emocjonalne, czasem potrzebne są mu tylko zajęcia z logopedą, ale niezwykle istotne jest, aby działać możliwie szybko. Wówczas ryzyko pogłębiania się nieprawidłowości znacznie maleje. Czujni pedagodzy powinni wtedy zaprosić swoich podopiecznych wraz z rodzicami do poradni, w której omówione zostaną spostrzeżenia i ustalone zostanie dalsze postępowanie względem pomocy przedszkolakowi. Zadaniem poradni jest ustalenie przyczyny problemów dziecka, a także wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalistycznego. W wyniku tych decyzji dziecko czeka kolejny etap, którym są już zajęcia terapeutyczne, tj. pedagogiczne, psychologiczne ukierunkowane na korygowanie zaburzeń emocjonalnych, socjoterapeutyczne, zajęcia z logopedii, integracji sensorycznej oraz terapii metodami prof. Tomatisa i Warnkego czy też Biofeedback. Warto korzystać z takich zajęć, gdyż placówki w ramach współpracy proponują również warsztaty umiejętności wychowawczych, terapię oraz konsultacje dla rodziców. Warto wziąć udział w takich zajęciach, gdyż zawsze najważniejsze dla nas powinno być dobro naszego dziecka, a jeśli we wczesnym dzieciństwie nie wyposażymy naszej pociechy w „umiejętności życiowe”, czyli w kompetencje emocjonalne, komunikacyjne czy społeczne to może okazać się, że w okresie dorastania nie będzie ono potrafiło budować poprawnych relacji społecznych czy konstruktywnie reagować w sytuacji stresu.

Autor: Daria Głowacka