ZACZYTANE PRZEDSZKOLAKI - PASJA, KTÓRA ŁĄCZY PRZEDSZKOLE 283 W WARSZAWIE

Nasze Przedszkole to dynamicznie rozwijająca się placówka, krórej siłą napędową są nasi wychowankowie. To dla nich Pani Dyrektor, nauczyciele oraz cała społeczność przedszkolna dokonuje wszelkich starań, aby przedszkolaki czuły się bezpieczne i uśmiechnięte. Z całą pewnością jest to miejsce przyjazne i wyjątkowe, umożliwijace wszechstronny rozwój dziecka, a szczególnie rozwijające pasję i zainteresowania naszych podpiecznych.

Dziewczynka z mikrofonem-Resizer-800

Pasja, która łączy nas i wyróżnia wsród innych przedszkoli to długotrwałe szerzenie czytelnictwa wśród dzieci, zainteresowanie poezją dziecięcą oraz rozwijanie zdolności recytatorskich.                     W związku z tym w naszym przedszkolu od 13 lat organizowanę sa Przeglądy Recytatorskie, do których zapraszane są dzieci z Ursynowskich przedszkoli. Pierwszy konkurs organizowany był 7 maja 2005, a pomysłodawcą i pierwszą organizatorką była Pani Elżbieta Śladowska, która zorganizowała przegląd pod hasłem " Twórczość Doroty Gellner". Podczas konkursów gościliśmy takich poetów jak: Wanda Chotomska, Dorota Gellner, Zofia Beszczyńska, Joanna Papuzińska, Agnieszka Frączak, Małgorzata Strzałkowska, Agata Widzowska-Pasiak, Urszula Kozłowska, Hanna Niewiadomska, Rafał Lasota. Każda wizyta autorów wywoływała wiele poztywnych emocji, nowych doświadczeń i wzruszeń naszych gości. Dzielne przedszkolaki z wielką chęcią prezentują wiersze i utwory zapraszanych poetów, ukazując wielkie zdolności aktorskie i recytatorskie. Nasi mali artyści prześcigają się w sposobie interpretacji i pokazania na scenie, wywołując wiele braw i podziwu. Z roku na rok ilość zgłaszanych przedszkoli i dzieci wzrasta, co jest dla nas jako organizatorów bardzo budujące i motywujące. Wkład włożony w organizację przeglądów doceniają rodzice, nauczyciele, uczestnicy przeglądów, ale także poeci " To fantastyczna sprawa, to co tutaj robicie. Poezja, to nie tylko Tuwim, Brzechwa i Konopnicka. Młodzi poeci trafiają w pustkę, której wy jako pedagodzy i przedszkola, świetnie wypełniacie"- mówił na ostatnim przeglądzie Rafał Lasota. Podczas przeglądów recytatorskich organizowane są również wystawy plastyczne, w której młodzi artyści mogą pokazać swoje interpretacje wierszy ukazane na papierze. Prezentowane dzieła wykonane są różnymi technikami, bogate w szczegóły, wzbudzaje zachwyt i podziw młodych talentów. Nasze Przedszkole docenia wszystkich uczestników bioracych udzial w przeglądzie, dlatego dla wszystkich dzieci przygotowane sa dyplomy oraz książki ze specjalną dedykacją autora.

Jesteśmy przekonani, że propagowanie wsród naszych przedszkolaków czytelnictwa pozwoli im w przyszłości lepiej zrozumieć siebie i świat, głębiej czuć i przeżywać oraz otworzyć się na świat. Kto wie, może ktoś z naszych wychowanków będzie w przyszłości sławnym poetą? My tymczasem nie zwalniamy tempa i dalej rozwijamy naszą pasję, ponieważ jak pisała Maria Dąbrowska "Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji".