Tajniki zdrowego serca

Najnowsze badania American Heart Association wskazują, że dzieci, które dorastają w dobrych warunkach psychospołecznych rzadziej cierpią na choroby układu krążenia w wieku dorosłym.

Dobre warunki psychospołeczne obejmują: dorastanie w pełnej rodzinie, która praktykuje zdrowe nawyki, jest zabezpieczona finansowo, jest stabilna emocjonalnie i gdzie dzieci uczą się kontrolować agresywność i impulsywność.

Wyniki badań uczonych wskazują, że dzieci, które żyją w najlepszych warunkach psychospołecznych mają najmniejsze ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia w wieku dorosłym w porównaniu do tych, które dorastają w gorszych warunkach psychospołecznych.

"Wybory rodziców mają duży wpływ na przyszłe zdrowie ich dzieci, a poprawa jednego czynnika może dawać duże wymierne korzyści" - twierdzi dr Laura Pulkki-Råback, główny autor badania. Na przykład, jeśli bezrobotny rodzic dostaje stałe zatrudnienie, efekt może być ogromny. Jeśli dodatkowo rezygnuje z palenia, korzyści są jeszcze większe. Wszystkie wysiłki czynione na rzecz poprawy dobrobytu rodziny są korzystne dla zdrowia dziecka w przyszłości.

Naukowcy rozpoczęli badanie z grupą 3577 dzieci w wieku 3-18 lat. Kontrolowali sześć czynników: status społeczno-ekonomiczny, stabilność emocjonalną, rodzicielskie zachowania zdrowotne, stresujące wydarzenia, problemy behawioralne i przystosowanie społeczne. Dwadzieścia siedem lat później, badacze ocenili stan układu krążenia 1089 uczestników w wieku 30-45 lat.

Korzystny status społeczno-ekonomiczny i stabilność emocjonalna (definiowana jako brak agresji i kontrola nad impulsywnym zachowaniem) w młodości były najsilniejszymi predyktorami dobrego stanu układu krążenia w wieku dorosłym.

Wczesne doświadczenia wydają się więc w dużym stopniu wpływać na zdrowie w dorosłym wieku.  Po raz kolejny dowiedziono, że inwestowanie w dobro dzieci i rodzin jest opłacalne, ponieważ zmniejsza koszty opieki zdrowotnej w dorosłym etapie życia.

Journal Reference:

  1. L. Pulkki-Raback, M. Elovainio, C. Hakulinen, J. Lipsanen, M. Hintsanen, M. Jokela, L. D. Kubzansky, T. Hintsa, A. Serlachius, T. T. Laitinen, K. Pahkala, V. Mikkila, J. Nevalainen, N. Hutri-Kahonen, M. Juonala, J. Viikari, O. Raitakari, L. Keltikangas-Jarvinen. Cumulative Effect of Psychosocial Factors in Youth on Ideal Cardiovascular Health in Adulthood: The Cardiovascular Risk in Young Finns StudyCirculation, 2015; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.007104